2013 Aidatları Yıl Sonuna Kadar Ödenebilir

Yargıtay’ın konu ile ilgili almış olduğu emsal karar ve camiamız hukukçularına göre, 2013 yılı aidatları bu yılın sonuna kadar ödenebilir ve 2012 ile öncesine ait borcu olmayanlar oy kullanma hakkına sahiptir.

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Kabul Edilebilirlik İncelemesi

Almanca ‘Die Klage ist zulässig’ ibaresinin ise, Türkçe’de karşılığı yoktur. Örneğin T.C. Anayasa Mahkemesi, ‘kabul edilebilirliğini’ incelerken, başlık olarak ‘İlk İnceleme’ kullanır. İkinci aşamada, esastan incelemeye başlar (Almanca ‘Begründetheitsprüfung’).

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2013/14490 E. , 2013/14951 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının 01/04/2011 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile başka bir taşınmazda kiracı olduğunu, davacının ev sahibinin davacının kiracısı olduğu daireyi boşaltmasını istediğini, davacının kirada bulunduğu taşınmazdaki… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2013/14490 E. , 2013/14951 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2014/9523 E. , 2014/10948 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, iktisap ve mesken ihtiyacı sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.Davacı vekili yargılama aşamasında sunduğu dilekçesinde, davacının halen başka bir… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2014/9523 E. , 2014/10948 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2014/12439 E. , 2014/12928 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, iktisap ve ihtiyaç nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı vekili, dava dilekçesinde; Müvekkilinin davalının kiracı olduğu taşınmazı 10/01/2013… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2014/12439 E. , 2014/12928 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/5624 E. , 2015/7927 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne, davalının tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin sahibi bulunduğu şirkete gelen malların… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/5624 E. , 2015/7927 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/9993 E. , 2016/1961 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, tahliye taahhüdü ve konut ihtiyacı nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulü ile davalının dava konusu taşınmazdan tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı dava dilekçesinde,… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/9993 E. , 2016/1961 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2012/143 E. , 2012/3354 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı erken tahliye nedeniyle tazminat davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, erken tahliye nedeni ile tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.Davacı vekili, davalının müvekkilinin kiracısı olduğunu, taraflar arasındaki kira… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2012/143 E. , 2012/3354 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2013/12876 E. , 2013/15908 K. İçtihat

Dava dilekçesinde, itirazın iptaline karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K A R A R ITemyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:1-Davalıya ait bağımsız bölümleri gösterir tapu kaydının ilk tesis tarihinden itibaren tüm… Okumaya devam et Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2013/12876 E. , 2013/15908 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış