Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:1984/5 – K:1985/1

İş mahkemeleri kararlarına karşı “katılma yolu ile” temyiz mümkün değildir.

Yayım tarihi
724439 olarak sınıflandırılmış