Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2016/1580 E. , 2016/5318 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava akde aykırılık sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı, kiralananın balkonunda köpek bakılması sebebiyle gönderilen yazılı ve sureli ihtara… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2016/1580 E. , 2016/5318 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2013/14280 E. , 2013/15275 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde duruşmalı olarak temyiz edilmiş, ancak nitelik itibariyle duruşmaya tabi olmadığından duruşma isteminin reddine karar verildikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, akde aykırılık nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2013/14280 E. , 2013/15275 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

6. Hukuk Dairesi 2015/10963 E. , 2016/3835 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Uyuşmazlık, akde aykırılık nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının dava konusu dükkan üzerine izinsiz inşaat… Okumaya devam et 6. Hukuk Dairesi 2015/10963 E. , 2016/3835 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2013/9 E. , 2013/1375 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Uyuşmazlık, akde aykırılık nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalıya alışveriş merkezinde 7m² lik bir alanın kiralandığı… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2013/9 E. , 2013/1375 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/12524 E. , 2016/6854 K. İçtihat

ahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava akde aykırılık nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı vekili dava dilekçesi ile; üniversitenin teknik personellerin yaptıkları incelemede davalı tarafından… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/12524 E. , 2016/6854 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2014/6586 E. , 2014/9468 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, akde aykırılık nedeniyle akdin feshi ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece akdin feshi isteminin kabulüne,tahliye isteminin reddine karar verilmesi üzerine hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.Davacı vekili, dava dilekçesinde,davacıya ait… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2014/6586 E. , 2014/9468 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/10039 E. , 2016/3563 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kiralananın tahliyesi davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Uyuşmazlık, açıktan fena kullanma nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının, söz konusu mecurda kiracı sıfatı… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/10039 E. , 2016/3563 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/2665 E. , 2017/8171 K. İçtihat

Taraflar arasındaki akde aykırılık nedeni ile tahliye davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı vekili, davacı… Okumaya devam et Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/2665 E. , 2017/8171 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2014/11976 E. , 2014/13163 K. İçtihat

6. Hukuk Dairesi 2014/11976 E. , 2014/13163 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Mardin Sulh Hukuk MahkemesiTARİHİ : 10/07/2014NUMARASI : 2013/507-2014/543 Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, açıktan fena kullanım nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2014/11976 E. , 2014/13163 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/2255 E. , 2015/3766 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava açıktan fena kullanma ve konut ihtiyacı nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece istemin reddine karar verilmesi üzerine hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkili davacıya ait… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/2255 E. , 2015/3766 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış