PANDEMİDE VERİLEN UZAKTAN EĞİTİM YÜZ YÜZE EĞİTİM YERİNE GEÇMEKTE OLUP ÜCRET İADESİ YAPILAMAZ

PANDEMİDE VERİLEN UZAKTAN EĞİTİM YÜZ YÜZE EĞİTİM YERİNE GEÇMEKTE OLUP ÜCRET İADESİ YAPILAMAZ   Dava: Taraflar arasındaki hakem heyeti kararının iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması neticesinde davanın reddine dair kesin olarak verilen hükmün Adalet Bakanlığınca kanun yararına bozulması istenilmekle; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:   Karar: Davacı, davalı… Okumaya devam et PANDEMİDE VERİLEN UZAKTAN EĞİTİM YÜZ YÜZE EĞİTİM YERİNE GEÇMEKTE OLUP ÜCRET İADESİ YAPILAMAZ

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Haklı Sebep Göstermeden İstifa Eden İşçi, İstifadan Bir Gün Sonra Başka İş Yerinde İşe Girmesi Halinde Kıdem ve İhbar Tazminatı Alamaz

Haklı Sebep Göstermeden İstifa Eden İşçi, İstifadan Bir Gün Sonra Başka İş Yerinde İşe Girmesi Halinde Kıdem ve İhbar Tazminatı Alamaz T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2022/ 2662 Karar: 2022 / 3734 Karar Tarihi: 21.03.2022 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için… Okumaya devam et Haklı Sebep Göstermeden İstifa Eden İşçi, İstifadan Bir Gün Sonra Başka İş Yerinde İşe Girmesi Halinde Kıdem ve İhbar Tazminatı Alamaz

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

TEK TARAFLI İZİN UYGULAMASI SONUCUNDA KULLANDIRILAN ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ KIDEM HESABINDA DİKKATE ALINMALIDIR

TEK TARAFLI İZİN UYGULAMASI SONUCUNDA KULLANDIRILAN ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ KIDEM HESABINDA DİKKATE ALINMALIDIR SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. Hukuk Dairesi Esas: 2022 / 542 Karar: 2022 / 693 Karar Tarihi: 23.03.2022   TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacının davalı şirkette “Genel Müdür Asistanı” olarak 02/03/2020 tarihinde çalışmaya başladığını, 01/07/2021 tarihinde… Okumaya devam et TEK TARAFLI İZİN UYGULAMASI SONUCUNDA KULLANDIRILAN ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ KIDEM HESABINDA DİKKATE ALINMALIDIR

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

SAKAT ARACINA HACİZ YAPILABİLİR Mİ

İCRA İFLAS KANUNU HACZİ CAİZ OLMIYAN MALLAR VE HAKLAR MADDE 82 – (Değişik: 538 – 18.2.1965 / m.46) Aşağıdaki şeyler haczolunamaz: 1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar, 2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,… Okumaya devam et SAKAT ARACINA HACİZ YAPILABİLİR Mİ

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yoksulluk Nafakası

TMK’nın 176’ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında, tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde, nafakanın arttırılmasına veya azaltılmasına karar verilebileceği belirtilmiş, beşinci fıkrada ise, Mahkeme Hâkiminin, talep halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini kararlaştırabileceği hükme bağlanmıştır. Kanun koyucu, ilgili düzenlemeler ile sosyal ve ekonomik… Okumaya devam et Yoksulluk Nafakası

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Miras Payının Üçüncü Kişiye Devri

TMK 644: Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu… Okumaya devam et Miras Payının Üçüncü Kişiye Devri

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair (Takipsizlik) Karar Nedir?

Cumhuriyet savcısının bir suç ile ilgili olarak yürüttüğü soruşturmada, suçun işlendiğine dair yeterli şüpheye ulaşamadığını ve iddianame ile şüpheli hakkında dava açmayacağını, kovuşturmayacağını ifade eder.

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

2013 Aidatları Yıl Sonuna Kadar Ödenebilir

Yargıtay’ın konu ile ilgili almış olduğu emsal karar ve camiamız hukukçularına göre, 2013 yılı aidatları bu yılın sonuna kadar ödenebilir ve 2012 ile öncesine ait borcu olmayanlar oy kullanma hakkına sahiptir.

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Kabul Edilebilirlik İncelemesi

Almanca ‘Die Klage ist zulässig’ ibaresinin ise, Türkçe’de karşılığı yoktur. Örneğin T.C. Anayasa Mahkemesi, ‘kabul edilebilirliğini’ incelerken, başlık olarak ‘İlk İnceleme’ kullanır. İkinci aşamada, esastan incelemeye başlar (Almanca ‘Begründetheitsprüfung’).

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış