Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/4692 E. , 2017/12798 K. İçtihat

Taraflar arasında görülen tahliye davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacılar; davalılardan …’ın, aralarında imzalanan… Okumaya devam et Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/4692 E. , 2017/12798 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2022/2469 E. , 2022/6233 K. İçtihat

3. Hukuk Dairesi 2022/2469 E. , 2022/6233 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 49. HUKUK DAİRESİDAVACILAR : 1-…, Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen tahliye davasının reddine dair verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda; davacılar vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden davanın kabulüne… Okumaya devam et Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2022/2469 E. , 2022/6233 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Ceza Genel Kurulu, 2022/290 E., 2022/439 K. İçtihat

Ceza Genel Kurulu 2022/290 E., 2022/439 K. Yargıtay Daires: 2. Ceza Dairesi Sanık …’ın, nitelikli hırsızlık suçundan TCK’nın 142/2-h, 143, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin … 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 07.04.2015 tarihli ve 90-272 sayılı hükmün, sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı… Okumaya devam et Ceza Genel Kurulu, 2022/290 E., 2022/439 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2022/573 E., 2023/29 K. İçtihat

I. HUKUKÎ SÜREÇNitelikli kasten öldürme suçundan sanık …’nun TCK’nın 82/1-d, 53, 54 ve 63. maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna, mahsuba ve müsadereye ilişkin … Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 08.03.2016 tarihli ve 129-76 sayılı resen temyize tabi olan hükmün sanık müdafisi tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay… Okumaya devam et Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2022/573 E., 2023/29 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

T.C YARGITAY

T.C YARGITAY 3. Hukuk Dairesi   Esas: 2020/ 10143 Karar: 2021 / 2603 Karar Tarihi: 11.03.2021 DAVA VE KARAR Taraflar arasındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda, … Tüketici Mahkemesinin 28/12/2017 tarihli ve 2016/1157 E.-2017/2139 K. sayılı kararı ile kesin olarak verilen hükmün Yüksek Adalet Bakanlığının 25/12/2019 tarihli ve 39152028-153.01-1130-2018-E. 1783/31898… Okumaya devam et T.C YARGITAY

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Başlıksız

Fazla Çalışmanın İspatında GPRS Kayıtları da Celbedilerek Değerlendirilmelidir T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/797 Karar No: 2020/16600 Karar Tarihi: 24.11.2020 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:… Okumaya devam et Başlıksız

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Tapu Kaydının Düzeltimi Davası İçin Tapu Müdürlüğüne Başvuru Zorunluluğu Yoktur

Tapu Kaydının Düzeltimi Davası İçin Tapu Müdürlüğüne Başvuru Zorunluluğu Yoktur T.C YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2021/ 8016 Karar: 2021 / 6063 Karar Tarihi: 26.10.2021     Taraflar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’un… Okumaya devam et Tapu Kaydının Düzeltimi Davası İçin Tapu Müdürlüğüne Başvuru Zorunluluğu Yoktur

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Kira Uyarlama Davalarında Dava Devam Ederken İhtiyati Tedbir Kararı ile Yeni Kira Bedeli Belirlenebilir

Kira Uyarlama Davalarında Dava Devam Ederken İhtiyati Tedbir Kararı ile Yeni Kira Bedeli Belirlenebilir   T.C YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2021/ 3452 Karar: 2021 / 6001 Karar Tarihi: 04.06.2021 Kararın Özeti: Salgın (pandemi) hastalık sebebiyle, kira sözleşme koşullarının (kira bedelinin) uyarlanmasına ilişkin açılan davada şartların gerçekleşmesi durumunda ihtiyati tedbir kararı verilmesinin HMK m.389 vd. hükümlerine… Okumaya devam et Kira Uyarlama Davalarında Dava Devam Ederken İhtiyati Tedbir Kararı ile Yeni Kira Bedeli Belirlenebilir

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

OYUN KARAKTERİNİN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLMESİ TCK’NIN 244.MADDESİNDEKİ BİLİŞİM SUÇUNU OLUŞTURMAKTADIR

OYUN KARAKTERİNİN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLMESİ TCK’NIN 244.MADDESİNDEKİ BİLİŞİM SUÇUNU OLUŞTURMAKTADIR T.C.YARGITAY 2. Ceza Dairesi Esas No: 2019/11010 Karar No: 2020/568 Karar Tarihi: 13.01.2020 YARGITAY KARARI MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hırsızlık HÜKÜM : Mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 1-Katılanın …@outlook.com isimli e-posta adresine bağlı… isimli oyuna 29/12/2013 günü kullanıcı adı ve şifresiyle… Okumaya devam et OYUN KARAKTERİNİN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLMESİ TCK’NIN 244.MADDESİNDEKİ BİLİŞİM SUÇUNU OLUŞTURMAKTADIR

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

İLGİLİ KİŞİNİN AÇIK RIZASI OLMAKSIZIN YKS SONUÇ BELGESİNİN PAYLAŞILMASI KVKK İHLALİ TEŞKİL EDER

İLGİLİ KİŞİNİN AÇIK RIZASI OLMAKSIZIN YKS SONUÇ BELGESİNİN PAYLAŞILMASI KVKK İHLALİ TEŞKİL EDER   Kişisel Verileri Koruma Kurulu Karar Tarihi: 06/01/2022 Karar No: 2022/13 Konu Özeti: İlgili kişinin açık rızası olmaksızın sınav sonuç belgesinin yerel bir haber sitesi tarafından paylaşılması   Kuruma intikal eden şikâyette; ilgili kişinin kişisel verisi niteliğindeki bilgilerinin yer aldığı Yükseköğretim Kurumları… Okumaya devam et İLGİLİ KİŞİNİN AÇIK RIZASI OLMAKSIZIN YKS SONUÇ BELGESİNİN PAYLAŞILMASI KVKK İHLALİ TEŞKİL EDER

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış