Kira Artış Oranı Nasıl Belirlenir?

Temel kural olarak kira artış oranını belirlemede bir serbestiyet olmadığını, kira artışının bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış oranını geçemeyeceğini belirtmek gerekir. Bu kapsamda taraflar, artış oranını TÜFE oranı olarak kararlaştırabileceği gibi net bir oran (%10 gibi) belirleme yolunu da tercih edebilirler. Ne var ki TÜFE oranı, üzerinde anlaşılan net orandan düşükse, bu durumda TÜFE oranı uygulanacaktır.

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış