Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2003/21-465 – K:2003/472

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2003/21-465 – K:2003/472

” … dava açılmasının usul hukuku ve maddi hukukbakımından sonuçları vardır ( HUMK 185, 187/4, BK. 133/2 TTK. 662, MK. 640,701/II ). İlk dava açılmasıyla oluşan ikrar, kabul, usuli kazanılmış haklar,davalının temerrüde düşürülmesi gibi haklar davanın açılmamış sayılması sonucuhükümsüz kalmaz. ( Prof.Dr.B.Kuru Hukuk Muhakemeleri Usulü 6.Baskı Cilt:IVs.4144,)

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış