Yargıtay HGK. 2017/1291 E. , 2021/1412 K. İçtihat

HUKUK Genel Kurulu 2017/1291 E. , 2021/1412 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ödemiş Sulh Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.2. Direnme… Okumaya devam et Yargıtay HGK. 2017/1291 E. , 2021/1412 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay HGK.2017/975 E. , 2021/1108 K. İçtihat

1. Taraflar arasındaki “taahhüt nedeniyle tahliye” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, … 2. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına ilişkin karar davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda önce onanmış, davacı vekilinin karar düzeltme istemi üzerine ise bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına… Okumaya devam et Yargıtay HGK.2017/975 E. , 2021/1108 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1883 E. , 2021/1670 K. İçtihat

1. Taraflar arasındaki “itirazın kaldırılması ve tahliye” isteminden dolayı yapılan inceleme sonunda, Büyükçekmece 1. İcra (Hukuk) Mahkemesince verilen istemin reddine ilişkin karar alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonucunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına direnilmiştir.2. Direnme kararı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler… Okumaya devam et Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1883 E. , 2021/1670 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1289 E. , 2021/1314 K. İçtihat

1. Taraflar arasındaki “iki haklı ihtar nedeniyle tahliye” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Konya 3. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.3. Hukuk Genel Kurulunca… Okumaya devam et Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1289 E. , 2021/1314 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/12656 E. , 2016/6319 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece dava reddedilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Türk Borçlar Kanununun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/12656 E. , 2016/6319 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

KİRALAYANIN KİRALANANI KİRA MÜDDETİNCE KİRACININ KULLANIMINDA BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2004/13-461 – K:2004/532 Tarih: 13.10.2004 KİRALAYANIN KİRALANANI KİRA MÜDDETİNCE KİRACININ KULLANIMINDA BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiracının Kiralayan Olmayan Malikin Talebiyle Tahliye Edilmesi Nedeniyle Uğradığı Zararların Tazmini Talebi ) MALİK OLMAYAN KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Taşınmazın Kira Müddeti Dolmadan Malik Tarafından Tahliye Ettirilmesi Sonucu Kiracının Uğradığı Zarardan ) TAHLİYE SONUCU KİRACININ UĞRADIĞI KAR KAYBI… Okumaya devam et KİRALAYANIN KİRALANANI KİRA MÜDDETİNCE KİRACININ KULLANIMINDA BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yayım tarihi
new, 723189 olarak sınıflandırılmış

Kira Artış Oranı Nasıl Belirlenir?

Temel kural olarak kira artış oranını belirlemede bir serbestiyet olmadığını, kira artışının bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış oranını geçemeyeceğini belirtmek gerekir. Bu kapsamda taraflar, artış oranını TÜFE oranı olarak kararlaştırabileceği gibi net bir oran (%10 gibi) belirleme yolunu da tercih edebilirler. Ne var ki TÜFE oranı, üzerinde anlaşılan net orandan düşükse, bu durumda TÜFE… Okumaya devam et Kira Artış Oranı Nasıl Belirlenir?

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Kira Sözleşmesinde Artirm Oraninin Talep Edilmemiş Olmasi Yanıt

Kira sözleşmesi yapılırken kiranın hangi oranda artacağı üzerinde genellikle fazla durulmaz. Hâlbuki bu orandaki anlaşmazlık, taraflar arasında büyük problemler teşkil edebileceği için tarafların öncesinde açık şekilde anlaşmasında fayda vardır. İşte bu yazımızın konusu, kira artış oranı olup tarafların hangi şartlar çerçevesinde anlaşabileceği ve anlaşmamışlarsa ne yapabilecekleri incelenecektir.

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2003/21-465 – K:2003/472

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2003/21-465 – K:2003/472 ” … dava açılmasının usul hukuku ve maddi hukukbakımından sonuçları vardır ( HUMK 185, 187/4, BK. 133/2 TTK. 662, MK. 640,701/II ). İlk dava açılmasıyla oluşan ikrar, kabul, usuli kazanılmış haklar,davalının temerrüde düşürülmesi gibi haklar davanın açılmamış sayılması sonucuhükümsüz kalmaz. ( Prof.Dr.B.Kuru Hukuk Muhakemeleri Usulü 6.Baskı Cilt:IVs.4144,)

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ E. 2005/8321 K. 2005/5960 T. 30.6.2005 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İrsen İntikal ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılması ) • TENKİS DEFİ ( Tenkis Definin İhdasi Nitelikte Hüküm Almayı Amaçlayan ve Yenilik Doğurucu Dava Türünden Olması Nedeniyle Kadastro Mahkemesinin Görevi Dışında Kalması ) • KADASTRO MAHKEMESİNDE İLERİ SÜRÜLEN TENKİS… Okumaya devam et Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış