Sorun bildir
Karar Ekle

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E:2005/719 - K:2005/6489 Sorun bildir

Esas no: 2005/719

Karar no: 2005/6489

Tarih: 18.04.2005
Banner


E:2005/719 - K:2005/6489

  • ADİ ORTAKLIKTAN KAYNAKLANAN ALACAK TALEBİ ( Meyve Bahçesinin Bakımı Karşılığı Satılan Meyvelerin Bedelinin Yarı Yarıya Paylaşılacağına İlişkin Sözleşmenin Adi Ortaklık Niteliği - Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Zamanaşımı İddiasının Dinlenemeyeceği )
  • ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Meyve Bahçesinin Bakımı Karşılığında Satılan Meyvelerin Yarı Yarıya Paylaşılmasına İlişkin Sözleşmenin Adi Ortaklık Niteliği - Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
  • SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİNİN UYGULANAMAMASI ( Meyve Bahçesinin Bakımı Karşılığında Satılan Meyvelerin Paylaşılacağına İlişkin Sözleşmenin Adi Ortaklık Niteliği - Sözleşmeye Dayalı Alacak Davasında Uygulanacak Zamanaşımı Süresi )

ÖZET :

Taraflar arasında, davalıya ait meyve bahçesinin davacı tarafından sulanması, budanması, ilaçlanması ve bakımının yapılması karşılığında, yetişen her türlü meyvenin satışından elde edilecek gelirin % 50 oranında paylaşımı konusunda bir adi ortaklık sözleşmesi yapılmıştır. Adi ortaklıktan kaynaklanan davalarda zamanaşımı süresi, Borçlar Kanununun 126. maddesi gereğince beş yıldır. Davacı, 2001 yılı mahsülüne ilişkin % 50 payının ödetilmesi için bu davayı açmış olduğundan, dava tarihi itibariyle zamanaşımı süresi henüz dolmamıştır. Bu nedenle mahkemece işin esasına girilerek sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde uyuşmazlığın sebepsiz zenginleşmeden kaynaklandığından bahisle bir yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek, zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA :

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü:

KARAR :

Davacı, 1998, 1999, 2000 yıllarında davalının meyve bahçesinin kendisi tarafından sulanması, budanması, ilaçlanması karşılığında, bahçede yetişen her türlü meyvenin satışından elde edilecek gelirin % 50 oranında paylaşılması konusunda davalı ile anlaştıklarını, 2001 yılı için de aynı konuda 12.12.2000 tarihli yazılı sözleşme imzaladıklarını ancak davalının 2001 yılı mahsulünden payına düşeni vermediğini ileri sürerek, yaptırmış olduğu tesbit gereğince belirlenen 9.686.800.000 TL'nın 30.5.2001 tarihinden itibaren faiziyle birlikte ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın gerek zamanaşımı, gerekse esastan reddini dilemiştir. Mahkemece, davanın sebebsiz zenginleşmeden kaynaklandığı, zararın öğrenildiği tarihten itibaren bir yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu belirtilerek, zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında, davalıya ait meyve bahçesinin davacı tarafından sulanması, budanması, ilaçlanması ve bakımının yapılması karşılığında, yetişen her türlü meyvenin satışından elde edilecek gelirin % 50 oranında paylaşımı konusunda bir adi ortaklık sözleşmesi yapılmıştır. Adi ortaklıktan kaynaklanan davalarda zamanaşımı süresi, Borçlar Kanununun 126. maddesi gereğince beş yıldır. Davacı, 2001 yılı mahsülüne ilişkin % 50 payının ödetilmesi için bu davayı açmış olduğundan, dava tarihi itibariyle zamanaşımı süresi henüz dolmamıştır. Bu nedenle mahkemece işin esasına girilerek sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde uyuşmazlığın sebepsiz zenginleşmeden kaynaklandığından bahisle bir yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek, zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 18.04.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön